_DUB_Portfoolio

1 | INVESTEERINGUTE PLANEERIMINE

Konsultatsioonid kinnisvara soetamisel või strateegiliste rendilepingute sõlmimisel, analüüs ja eksperthinnang kliendi ruumiprogrammi realiseerimiseks. Lähteülesannete koostamine koos seotud projektiosade ja reaalsete vajaduste väljaselgitamisega edaspidisteks projekteerimistöödeks.

2 | KONTSEPTSIOON & PLANEERINGUD

Funktsionaalne ruumide kontseptsioon sisustuse koosseisu ja oluliste ergonoomiliste gabariitidega (koos kaalutletud hinnangutega erinevatele plaaniversioonidele). Valgustuse kontseptsioon tsoonide ja fookuspunktide rõhutamiseks ruumi kasutustsenaariumite lähteülesande kirjeldused.

3 | EHITUSLIK projektlahendus

Ehitus-tehnoloogilised plaanid koos siseseinte ja seadmete sidumisega. Lae & valgustuse koondplaanid geomeetria ja oluliste sidumistega. Lülitusgruppide, pistikupesade ja nõrkvooluseadmete paigutus(vajadusel audio-video kontseptsioon lahendusettepanekutega).

4 | BIM (Building Information Model)

3D-geomeetriliste elementide ja mudelprojekteerimise standarditele vastavate parameetriliste objektidega osamudel ifc vormingus (tellija otsuste lähteülesandena arhitektuur-ehituslike ja eriosade projektlahenduste koondmudelis kontrollimiseks)

5 | VALGUSDISAINI projektlahendus

Valguslahenduse tehnilise osa raamistik ja kasutust toetavad valgustuse stsenaariumid. 3d valgus-simulatsioonidega määratletakse valgusdisaini lahenduse edasi andmiseks valgustite kindlad omadused ja kirjeldatakse lülitus-stsenaariumid. Valgusdisaini realiseerimiseks luuakse tööde kirjeldused.

6 | VIIMISTLUSE projektlahendus

Dekoratiivelementide ja eriviimistlusega pindadega koondplaanid. Põrandate laotised koos trappide, kallete ja sokliliistudega. Koondtabelid valgustite, viimistlusmaterjalide, sanseadmete ja avatäidete positsioonidega. Olulised lõiked, vaated ja detailid ehitushanke teostamiseks.

7 | ERIMÖÖBLI projektlahendus

Erimööbli ja täiendavate disainelementide projekteerimine. Kohtkindla mööbli tellimusjoonised garderoobidele, sisseehitatud kappidele, abiköökidele, köögimööblile jms. Erilahendustega sisemiste avatäidete projektlahendus.

8 | AUTORIJÄRELEVALVE & TELLIJA ESINDAMINE

Ehitusperioodil tellija esindamine viimistlusel tekkivate küsimuste lahendamiseks. Autori järelevalve sisearhitektuurse projekti ja valgustusprojekti koosseisus hõlmab vastavasisulisi nõupidamisi tööde otseste teostajatega

9 | SIHTEELARVE

Analüüs ja konsultatsioonid Tellija poolt püstitatud sihteelarve saavutamiseks (vajadusel optimiseerimine). Tellimuste komplekteerimine, täpsustamine ja ettevalmistamine tellimiseks.

10 | PAIGALDUSPROTSESS

Tellija poolt kinnitatud toodete komplekteerimine, + tellimustes kajastuva projektlahenduse kontroll. Teenus sisustuse paigalduse ja detailide koordineerimiseks objektil (korralduslik projektijuhtimine)

Head partnerid - oleme omandanud koos teiega väärtuslikke kogemusi