Teenused
INVESTEERINGUTE PLANEERIMINE

Konsultatsioonid kinnisvara soetamisel või strateegiliste rendilepingute sõlmimisel, analüüs ja eksperthinnang kliendi ruumiprogrammi realiseerimiseks. Lähteülesannete koostamine koos seotud projektiosade ja reaalsete vajaduste väljaselgitamisega edaspidisteks projekteerimistöödeks.

VIIMISTLUSE projektlahendus

Dekoratiivelementide ja eriviimistlusega pindadega koondplaanid. Põrandate laotised koos trappide, kallete ja sokliliistudega. Koondtabelid valgustite, viimistlusmaterjalide, sanseadmete ja avatäidete positsioonidega. Olulised lõiked, vaated ja detailid ehitushanke teostamiseks.

KONTSEPTSIOON & PLANEERINGUD

Funktsionaalne ruumide kontseptsioon sisustuse koosseisu ja oluliste ergonoomiliste gabariitidega (koos kaalutletud hinnangutega erinevatele plaaniversioonidele). Valgustuse kontseptsioon tsoonide ja fookuspunktide rõhutamiseks ruumi kasutustsenaariumite lähteülesande kirjeldused.

ERIMÖÖBLI projektlahendus

Erimööbli ja täiendavate disainelementide projekteerimine. Kohtkindla mööbli tellimusjoonised garderoobidele, sisseehitatud kappidele, abiköökidele, köögimööblile jms. Erilahendustega sisemiste avatäidete projektlahendus.

EHITUSLIK projektlahendus

Ehitus-tehnoloogilised plaanid koos siseseinte ja seadmete sidumisega. Lae & valgustuse koondplaanid geomeetria ja oluliste sidumistega. Lülitusgruppide, pistikupesade ja nõrkvooluseadmete paigutus(vajadusel audio-video kontseptsioon lahendusettepanekutega).

AUTORIJÄRELEVALVE & TELLIJA ESINDAMINE

Ehitusperioodil tellija esindamine viimistlusel tekkivate küsimuste lahendamiseks. Autori järelevalve sisearhitektuurse projekti ja valgustusprojekti koosseisus hõlmab vastavasisulisi nõupidamisi tööde otseste teostajatega

BIM (Building Information Model)

3D-geomeetriliste elementide ja mudelprojekteerimise standarditele vastavate parameetriliste objektidega osamudel ifc vormingus (tellija otsuste lähteülesandena arhitektuur-ehituslike ja eriosade projektlahenduste koondmudelis kontrollimiseks)

SIHTEELARVE (optimiseerimine)

Analüüs ja konsultatsioonid Tellija poolt püstitatud sihteelarve saavutamiseks. Tellimuste komplekteerimine, täpsustamine ja ettevalmistamine tellimiseks.

VALGUSDISAINI projektlahendus

Valguslahenduse tehnilise osa raamistik ja kasutust toetavad valgustuse stsenaariumid. 3d valgus-simulatsioonidega määratletakse valgusdisaini lahenduse edasi andmiseks valgustite kindlad omadused ja kirjeldatakse lülitus-stsenaariumid. Valgusdisaini realiseerimiseks luuakse tööde kirjeldused.

PAIGALDUSPROTSESS

Tellija poolt kinnitatud toodete komplekteerimine, + tellimustes kajastuva projektlahenduse kontroll. Teenus sisustuse paigalduse ja detailide koordineerimiseks objektil (korralduslik projektijuhtimine)

Head tellijad ja partnerid - oleme omandanud koos Teiega väärtuslikke kogemusi